Beskyttelse av tre mot mugg og mugg

Noen muggsopp danner en blåaktig eller svart misfarging i tre. Denne misfargingen kalles blå splint . Skinne kan ikke fjernes fra treet. Det er ingen alvorlig nedbrytning av treverket slik at det mister styrke, men det er et tegn på at treet ikke er behandlet riktig og at kvaliteten på treet har blitt dårligere.

Tre er ikke bare populært blant mennesker som byggemateriale, men er også ettertraktet av insekter og sopp som hjem og matkilde. Uansett om vinneren i denne konkurransen er dyr eller planter, ser vi på saken at vi anser de iboende nyttige organismene som skadelige. Heldigvis kan mennesket dra nytte av denne konkurransen fordi han konstruktivt kan beskytte treverket mot vedvarende fuktighet. Insekter og sopp elsker det fuktig, og foretrekker tre med mer enn 20 % vanninnhold. I tillegg til konstruksjonstiltak som takoverheng, fall, dreneringsprofiler etc. er det enkleste middelet for konstruktiv trebeskyttelse en god malingsbehandling. "Bra" i denne forstand når den kan gjøre to ting samtidig: 1. frastøter flytende vann; 2. lar vann i dampform trenge inn. Impregnering, ugjennomsiktig tremaling og glasur (beis) fra AURO mestrer begge disse dydene i et perfekt balansert forhold – med regelmessig vedlikehold over flere tiår. Det er imidlertid situasjoner hvor konstruktive og fuktregulerende tiltak ikke er tilstrekkelig. Dette gjelder spesielt i tilfeller der VOB (I Tyskland: anbudsbetingelser for bygging) er grunnlaget. Her er - i henhold til del C (DIN 18363) - bruk av et trebeskyttelsesmiddel godkjent i henhold til Eurostandard EN 113 (sopp) eller EN 152.1 (blå splint) uunngåelig. En lignende situasjon foreligger når konstruksjonsfeil ikke kan elimineres eller et sterkt angrep av f.eks. Blue Splint presiderer. Et stort økologisk problem ligger i kravene til VOB, fordi standardene kun oppfylles av visse godkjente trebeskyttelsesprimere. I henhold til farelovgivningen er de inkluderte soppmidlene klassifisert som helseskadelige (Xn) eller "Giftige" (T) og "Miljøfarlige" (N). Av økologiske og toksikologiske årsaker må vi avvise bruken uten restriksjoner; de overholder åpenbart ikke de strenge økologiske og toksikologiske kravene til råvarer i AURO-produkter. AURO-primere med slike biocider virker ikke. Vi ønsker imidlertid ikke å etterlate våre kunder med dilemmaet mellom «VOB» eller byggefeil som ikke kan elimineres. Her er den eneste løsningen at etter en «konvensjonell» trebeskyttelsesgrunning på alkydharpiksbasis må det jobbes videre med AURO-produkter i etterkant. Av tekniske årsaker er det ingenting å protestere mot en slik tilnærming – brukbarheten til systemene er gitt. Det økologiske argumentet for et slikt kompromiss ligger i at valget står mellom «3-4 ganger kjemi» eller alternativet «1x kjemi, 2-3 ganger konsekvent økologi» – økologi vinner klart selv med det kompromitterte alternativet. Og viktigst av alt: selv med biocidprimere er det ingen garantier mot angrep! I faglitteraturen er det svært kort referanse til denne problemstillingen: klager etter soppangrep begrunner da faglig ikke noe erstatningskrav (H. Bartholemy i "Malerblatt" 12/2000, s. 34-36). Egnede og VOB-kompatible trebeskyttelsesmidler er tilgjengelige løsemiddelbaserte eller vannfortynnbare. Følgende liste gir en (ufullstendig) oversikt over forberedelser til beskyttelse av trebygningsdeler i fareklasse 3 ("forvitring eller kondensering av eksponert trevirke uten bakkekontakt"). Bruken av produktene skal følge produsentenes anvisninger – vi kan selvsagt ikke gi noen garanti eller påta oss noe ansvar for dette. Etterbehandling med AURO-produkter utføres i henhold til de respektive tekniske databladene. AURO.dk | Gustav Adolfs Gade 3 | DK-2100 København Ø | Tlf. 61 33 91 66 | www.auro.dk AURO Pflanzenchemie AG · Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig Tlf.: +49 531- 281 41 0 · www.auro.de Produsent Produkt Testsertifikat Aktive ingredienser: betegnelse BRILLUX Impredur Holzschutzgrund 550 RAL trebeskyttelse GK 3 propiconazol: Xn, N HERBOL Blägueangrund1 EN HERBOL 152 schutz. N SIKKENS Cetol SV 868 eller impregnering EN 113, EN 152.1, RAL HSM GK 3 JPBC: Xn, N; propikonazol: Xn, N SIKKENS Cetol WV 884 eller impregnering EN 113, EN 152.1, RAL HSM GK 3 propikonazol: Xn, N JPBC: jodpropynyl-butylkarbamat. - Andre produkter, ikke offisielt godkjente produkter med egnede virkestoffindikasjoner er for eksempel: BONDEX Wood Protection Primer 3920 LH, BONDEX Softwood Impregnation Primer, BONDEX Tree Protection Primer 3970 WB, CAPAROL Capalac Wood Impregnation Primer; GORI bartreimpregneringsprimere; GORI 28 Impregneringsprimer GU LH. Indikasjoner (uten ansvar) i henhold til tekniske datablader fra produsentene og BIAs informasjonssystem for farlige stoffer. Spør produsentene for mer informasjon. Det finnes også mange produkter uten verifiserbare aktive stoffer. Her bør risikoen for overflødig behandling eller til og med eksponering for skadelige stoffer uten ønsket beskyttende effekt tas i betraktning.

Butikk
IMG

Foreløpig sender vi fra vår lagerbutikk i Danmark:

AURO Norge (auro-norge.no)
c/o AURO.dk & Økomaling.dk
Literbuen 2-4
2740 Skovlunde
Danmark

KONTAKT OS

40 88 88 20

E-mail: hei@auro-norge.no

Vi svarer så raskt som mulig mandag til torsdag 10-15 og fredag ​​9-12

Showroom
IMG

I København finner du vårt showroom på Callisensvej 14 i Hellerup. 

Her er det fargeråd og rådgivning. Om ikke lenge kan du møte oss for en prat om produkter og farger også i Norge.

Produktkatalog
Irene Hage

Lege Irene Hage: "Det er den malingen og bara den malingen, jeg skal bruke"!

Betal med
Nyhetsbrev

Nyheter og kampanjer i innboksen din

I Danmark er vi medlem av

Landsforeningen Økologisk Byggeri